CÓ NÊN SỬ DỤNG THUỐC TĂNG KÍCH THƯỚC CẬU NHỎ LÂU DÀI?