Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang

Mỗi người đều nhận được hai thứ giáo dục: một thứ do người khác truyền cho; một thứ, quan trọng hơn nhiều, do mình tự tạo lấy.
 
Trang ChínhTrang Chính    CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Chào mừng các bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang! Chúc các bạn sức khỏe và thành đạt! Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang.

Share | 
 

 Nghi Thức Cầu An

Go down 
Tác giảThông điệp
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Nghi Thức Cầu An   Fri Oct 11, 2013 10:50 pm


Nghi Thức Cầu An
 
TỊNH KHẨU NGHIỆP CHÂN-NGÔN
Ôm ram sô ha. (21 lần)
TỊNH TAM NGHIỆP CHÂN-NGÔN
úm sa phạ, bà phạ, thuật đà sa phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)
ÁN THỔ-ĐỊA CHÂN-NGÔN
Nam-mô tam mãn, đa một đà nẫm, án, độ rô, độ rô địa vĩ, ta bà ha. (3 lần)
NGUYỆN HƯƠNG
Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương
phảng phất khắp mười phương Cúng dường ngôi tam bảo
thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành
cùng pháp giới chúng sanh cầu phật từ gia hộ
tâm bồ đề kiên cố xa bể khổ nguồn mê
chóng quay về bờ giác
TÁN PHẬT
Đấng Pháp Vương Vô Thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loài
Quy y trọn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận
 
 
 
 
BẠCH PHẬT
Nay đệ tử chúng con phụng trì chánh giáo ,đức bổn sư thích ca mâu ni phật, trì tụng kinh chú xưng tán hồng danh tu hành công đức -ngưỡng nguyện mười phương tam bảo ,đức bổn sư thích ca mâu ni phật, cảm đức bồ tát cùng pháp hội đại bi ,từ bi gia hộ để tử phiền não dứt sạch ,nghiệp chướng tiêu trừ ,thường được an lành xa lìa khổ ách ,cùng hết thảy chúng sanh đồng chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác .
 
QUÁN TƯỞNG
Phật, chúng-sanh, tánh thường rỗng lặng.
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y

ĐẢNH LỄ
1, Chí tâm đảnh lễ nam mô tận hư không  biến pháp giới quá hiện vị lai chư Phật tôn pháp  hiền thánh tăng thường trụ Tam bảo
2, Chí tâm đảnh lễ nam mô ta bà giáo ch ủ đại từ đại bi bổn sư Thích Ca mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Linh Sơn Hội thượng Phật Bồ Tát
3, Chí Tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát,Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát
Đại Bi Chú
Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ tát (3lần)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại-bi tâm đà-la-ni.
Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.
Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất
bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.
Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.
Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha.(3-5lần)
 
Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú :
Cúi đầu quy y phép tô tất đế
Ai thành tâm đảnh lễ đấng thất câu chi
đệ tử xưng tán đức đại chuẩn đề
nguyện đức từ bi xót thương gia hộ
Nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đề ,cu chi nẫm ,đát diệt tha .
Án, chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề ,ta bà ha .
SÁM HỐI

Đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp đều do vô thỉ tham sân si từ nơi miệng ý phát sanh ra đệ tử thảy đều xin sám hối
 
Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn :

Ly bà ly bà đế,cầu ha cầu ha đế,dà ra ni đế ,ni ha ra đế,tỳ lê nể đế ,ma ha dà đế,chơn lăng càng đế,ta bà ha .

NGUYỆN
Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
tất cả các thời đều an lành
xin nguyện từ bi thường gia hộ
1- Nam mô dược sư lưu ly quang vương Phật (21)
2- Nam mô A di đà Phật (21)
3- Nam Mô Đại bi quán thế âm bồ tát (21)
4-Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát (21)
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba la mật đa thời ,chiếu kiến ngũ uẩn giai không ,độ nhất thiết khổ ách .

Xá Lợi Tử !Sắc bất dị không ,không bất dị sắc ,sắc tức thị không ,không tức thị sắc ,thọ tưởng hành thức ,diệt phục như thị .

Xá Lợi Tử !Thị chư pháp không tướng, bất sanh ,bất diệt, bất cấu ,bất tịnh ,bất tăng ,bất giảm .Thị cố không trung vô sắc ,vô thọ ,tưởng ,hành ,thức,vô nhãn ,nghĩ ,tĩ,thiệt ,thân ,ý ,vô sắc ,thinh ,hương , vị ,xúc ,pháp ;vô nhãn giới,nãi chí vô ý thức giới ,vô vô minh diệt ,vô vô minh tận ,nãi chí vô lão tử ,diệc vô lão tử tận ;vô khổ ,tập diệt ,đạo ;vô trí diệc vô đắt .Dĩ vô sở ,đắc cố bồ đề tát đoả ,y Bát Nhã ba la mật đa cố ,tâm vô quái ngại ,vô quái ngại cố , vô hữu khủng bố viễn ly,điên đảo mộng tưởng ,cứu cánh Niết Bàn ,Tam thế ,chư Phật ,y Bát nhã ba la mật đa cố ,đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề .Cố tri Bát nhã ba la mật đa ,thị đại thần chú ,thị đại minh chú,thị vô thượng chú ,thị vô đẳng đẳng chú ,năng trừ nhất thiết khổ ,chơn thiệt bất hư . Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú,tức thuyết chú viết :”Yết đế ,yết đế ,ba la yết đế ,ba la tăng yết đế,bồ đề tát bà ha ” .
Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú :

Nẳng mồ tam mãn đa ,mẫu đà nẫm A bát ra để ,hạ đa xá ta nẳng nẫm .Đát điệt tha ,Án khê khê ,khê hế, khê hế ,hồng hồng ,nhập phạ ra ,nhập phạ ra ,bát ra nhập phạ ra ,bát ra nhập phạ ra ,để sắc sá ,để sắc sá ,sắc trí rĩ ,sắc trí rị ,ta phấn tra ,ta phấn tra ,phiến để ca,thất rị duệ ,ta phạ ha .
Tam Quy Y 
Tự quy y Phật xin nguyện chúng sanh,thể  theo đạo cả ,phát lòng vô thượng  .(1lạy)
Tự quy y Pháp : xin nguyện chúng sanh ,thâú rõ kinh tạng ,trí huệ như biển .(1lạy).
Tự quy y Tăng :xin nguyện chúng sanh ,thống lý đại chúng,nhứt thiết vô ngại . (1lạy).
NGUYỆN

Nguyện tiêu tai chướng trừ phiền não
Nguyện chơn trí tuệ thường sáng tỏa
Nguyện bảo tội chướng thảy tiêu trừ
Kiếp kiếp thường tu Bồ Tát Đạo
 
KỆ HỘ PHÁP
  Trời A-Tu-La, Dạ-Xoa thảy
  Ai đến nghe pháp nên chí tâm
  Ủng-hộ Phật-Pháp cho thường còn
  Mọi người siêng tu lời Phật dạy
  Bao nhiêu thính-giả đến chỗ nầy
  Hoặc ở cõi đất hoặc trên không
  Nương theo chánh-pháp ngày đêm tu
  Xót thương người đời luôn cứu-hộ
  Cầu cho Thế-giới thường an-ổn  
  Pháp-trí vô biên lợi quần-sanh
  Tất cả tội nghiệp đều tiêu trừ
  Dứt hẳn quả khổ vào viên-tịch
  Thường dùng giới-hương thoa vóc sáng
 Luôn gìn định-phục mặc che thân
 Hoa mầu trí-giác khắp trang nghiêm
 Khắp xứ, khắp nơi thường an-lạc.
Nam-mô Tồi Tà Phụ Chánh Hộ-Pháp Chư Tôn Bồ-Tát Ma-ha-tát
. (3 lần)

KonChog TharPa
Tri Âm Quán

_________________________________
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com
 
Nghi Thức Cầu An
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang :: Kiến Thức Tổng Hợp :: Nghi Lễ Phật Giáo-
Chuyển đến