Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang

Mỗi người đều nhận được hai thứ giáo dục: một thứ do người khác truyền cho; một thứ, quan trọng hơn nhiều, do mình tự tạo lấy.
 
Trang ChínhTrang Chính    CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Chào mừng các bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang! Chúc các bạn sức khỏe và thành đạt! Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang.

Share | 
 

 KHOA CÚNG TỔ TIÊN VÀ CHƯ HƯƠNG LINH

Go down 
Tác giảThông điệp
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: KHOA CÚNG TỔ TIÊN VÀ CHƯ HƯƠNG LINH   Fri Oct 11, 2013 10:49 pm

KHOA CÚNG TỔ TIÊN VÀ CHƯ HƯƠNG LINH


Nam-Mô Đại-Thánh Cứu-Bạt Minh-Đồ Bổn Tôn Địa-Tạng-Vương Bồ-Tát (3 lần)

 Từ-Bi Quảng-Đại diệu khó lường
 Cứu khổ đường mê Địa-Tạng-Vương
 Tích-trượng rung thời khai địa-ngục
 Thần-châu trổ chiếu hết đau thương
 Bi-quang cứu-tế u-minh-giới
 Pháp-lực dương buồm Bát-Nhã-Thuyền
 Tiếp-dẫn tinh-thần cao đuốc tuệ
 Đường đường khắp phóng ngọc hào-quang


 Nam-Mô Tiếp-Dẫn Đạo Sư Đại-Nguyện Địa-Tạng-Vương Bồ-Tát. (3 lần)

 U-Minh Giáo-Chủ, Địa-Tạng Đại-Sư
hoằng khai phương-tiện, khắp rộng từ-bi. 

Quá-khứ phụng sự chư Phật.
Nhân hưng vạn thiện, hiện-tại vì độ quần mê. 

Hóa thân Bồ-Tát, từ-quang tỏa thấu đường nẻo cửu-tuyền.
Tuệ-nhật sáng soi Thiết-Vi u ám.
Dẫn chúng-sanh vào cửa Chánh-Giác, độ khổ thú lên đường Bồ-Đề.
 Hôm nay hiện-tiền chúng con nhân tấc lòng hiếu, sửa soạn cơm chay, cầu diệu-lực chú thần cứu đường mê qua hiểm ải. Nguyện Bồ-tát tiếp tịnh phách thân-nhân, dẫn dắt từng bước, từng bước quang-minh. Nhờ đại-hùng-lực Phật từ-bi phá vỡ trùng trùng u ám.

 Thân vàng rực-rỡ tuyệt trần ai, khắp phóng hào-quang chiếu cửu-cai, trệ-phách u-hồn mong tiếp-dẫn, đường mê nay hóa đóa sen khai.

 Nam-Mô Dẫn Đạo Lộ Đại Nguyện Địa-Tạng-Vương Bồ-Tát. (3 lần)


HƯƠNG HOA THỈNH
 Nhất tâm triệu thỉnh
 Thức phần phân biệt nên có xoay vần
 Hơi thở ra liền thành phân cách
 Tánh Phật như như bản-lai thường-trụ
 Sanh-tử luân-hồi, Niết-Bàn giải-thoát.

 Nay tại  ............. , tỉnh ..........., , gia chủ ......................... phụng vì chánh tiến hương linh ..............................
mất ngày...............,phần mộ an táng tại ...................., cùng đàn tràng đẳng đẳng hải-hội nhất-thiết chư hương-linh.
 Nguyện nghe tiếng mõ chuông, y lời triệu thỉnh, giáng phó đạo-tràng, an-tọa bài-vị thọ nhận cúng dường. 
(3 lần)


CHÚ BIẾN THỰC
 Nam-mô tát phạ đát tha, nga đá phạ lô chỉ đế. Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần)
CHÚ BIẾN THỦY
 Nam-mô tô rô bà da, đát tha nga đá da, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bác ra tô rô, bác ra tô rô, ta bà ha. (7 lần)
CHÚ PHỔ CÚNG DƯỜNG
 Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (7 lần)
Quy mạng lễ A-Di-Đà Phật
 Ở phương Tây thế-giới an lành
 Con nay xin phát nguyện vãng sanh
 Cúi xin đức Từ-Bi tiếp-độ
 Nam-Mô Tây-Phương Cực-Lạc Thế-Giới Đại-Từ Đại-Bi Tiếp Dẫn Đạo-Sư A-Di-Đà Phật.

 Nam-Mô A-Di-Đà Phật. (Nhiều ít tùy ý)
 Nam-Mô Quan-Thế-Âm Bồ-Tát. (3 lần)
 Nam-Mô Đại-Thế-Chí Bồ-Tát. (3 lần)

Nam-Mô Địa-Tạng-Vương Bồ-Tát. (3 lần)
 Nam-Mô Thanh-Tịnh Đại-Hải Chúng Bồ-Tát. (3 lần)

 Nguyện vong chóng sinh sang Tinh-Độ
 Ngôi Cửu-Liên là chỗ náu-nương
 Vô-sanh sen nở ngát hương
 Chư Tôn Bồ-Tát bên đường tiếp nghinh
 Chốn ao báu muôn sen đua nở
 Phật Di-Đà, Thế-Chí, Quán-Âm
 Tiếp liền về cảnh vui tâm
 Phát lời thệ nguyện dự phần tiêu dao.

Hết thảy pháp hữu vi
Như mộng, huyễn, bọt ảnh
Như sương cũng như chớp
Nên thường quán như vậy

Muôn hành vô thường
Là pháp sanh diệt
Sanh diệt, diệt rồi
Tịch diệt mới vui.

 Này các chân-linh, chân-tâm sáng tỏ, kết-sử tan không. Chúc nguyện cầu chư hương-linh qua khỏi cảnh nhân-gian sinh-tử,
 Kíp tới nơi Không-Hải Như-Lai.
 Đức Quán-Âm nhậm tình bầu bạn,
 Ngài Thế-Chí niệm nghĩa trúc mai.
 Ao bát đức mặc tình tắm mát,
 Đài Cửu-Liên dạo gót dong chơi.

Sen nở bông hoa Thượng-Phẩm,
 Phật trao thọ ký kim giai.


VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN

 Nam mô A di đa bà dạ, đa tha dà đa giạ, đá địa giạ tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ, a di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa, già di nị, già già na, chỉ đa ca lệ, sa bà ha. (3 lần)

 Tiêu dao chân thế-giới
 Khoái lạc bảo liên-đài,
 Chắp tay trước Thế-Tôn,
 Được Như-Lai thọ ký.

 Cầu siêu công-đức thù thắng hạnh
 Vô-biên thắng phước giai hồi-hướng
 Khắp nguyện trầm nịch bao chúng-sanh
 Sớm về cõi Phật Quang-Vô-Lượng
 Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền-não
 Nguyện được trí-tuệ Chơn-Minh-Liễu
 Khắp nguyện tội chướng đều tiêu trừ 
 Đời đời thường làm Bồ-Tát Đạo
 Nguyện sanh Tây-Phương cõi Tịnh-Độ
 Chín phẩm hoa sen làm cha mẹ
 Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh
 Bất-Thoái Bồ-Tát làm bạn lữ


 Nguyện đem công-đức này
 Hướng về khắp tất cả
 Đệ tử và chúng-sanh
 Đều trọn thành Phật đạo.

Tự quy-y Phật, xin nguyện chúng sanh hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ-đề. (1 lạy)
Tự quy-y Pháp, xin nguyện chúng sanh vào sâu kinh tạng, trí-tuệ như biển. (1 lạy)
Tự quy-y Tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)
XÁ TỔ
 Nguyện cầu Sư Tăng cha mẹ đời này đời trước, thiện ác tri thức, đàn việt lập chùa, Mười phương tín thí, bà con quyến thuộc, hoặc còn hoặc mất, sáu đạo chúng sanh, hoặc oán hoặc thân.
 Nguyện giải tất cả bao oan khiên, tiêu tất cả bao tội nghiệp, đồng chứng Đại Bồ-Đề, đồng sanh cõi An-Lạc.


 Nam-Mô Tây-Phương Cực-Lạc Thế-Giới Đại-Từ Đại-Bi Tiếp-Dẫn Đạo-Sư A-Di-Đà Phật.(3 lần)

 Nam-Mô Tây-Thiên Đông-Độ Việt-Nam Lịch-Đại Nhất Thiết Chư Vị Tổ Sư. (3 lần)

   KỆ HỘ PHÁP

Trời A-Tu-La, Dạ-Xoa thảy
  Ai đến nghe pháp nên chí tâm
  Ủng-hộ Phật-Pháp cho thường còn
  Mọi người siêng tu lời Phật dạy
  Bao nhiêu thính-giả đến chỗ nầy
  Hoặc ở cõi đất hoặc trên không
  Nương theo chánh-pháp ngày đêm tu
  Xót thương người đời luôn cứu-hộ
  Cầu cho Thế-giới thường an-ổn  
  Pháp-trí vô biên lợi quần-sanh
  Tất cả tội nghiệp đều tiêu trừ
  Dứt hẳn quả khổ vào viên-tịch
  Thường dùng giới-hương thoa vóc sáng
 Luôn gìn định-phục mặc che thân
 Hoa mầu trí-giác khắp trang nghiêm
 Khắp xứ, khắp nơi thường an-lạc.
Nam-mô Tồi Tà Phụ Chánh Hộ-Pháp Chư Tôn Bồ-Tát Ma-ha-tát. (3 lần)


KỆ ĐỊA-TẠNG
 Từ bi quảng đại diệu khó lường,
 Cứu khổ đường mê Địa-Tạng-Vương,
 Tích trượng rung thời khai Địa-Ngục,
 Thần-châu trổ chiếu hết đau thương,
 Bi-quang cứu-tế U-Minh Giới,
 Pháp lực dương buồm Bát-Nhã thuyền,
 Tiếp dẫn tinh thần cao đuốc tuệ,
 Đường đường khắp phóng ngọc hào quang.

 Nam-Mô Đại Hoằng Thệ Nguyện Địa Ngục chưa không thề chẳng thành Phật, chúng-sanh độ tận, mới chứng Bồ-Đề, Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ Bổn Tôn Địa-Tạng Vương Bồ-Tát. (3 lần)

 
KonChog TharPa

_________________________________
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com
 
KHOA CÚNG TỔ TIÊN VÀ CHƯ HƯƠNG LINH
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang :: Kiến Thức Tổng Hợp :: Nghi Lễ Phật Giáo-
Chuyển đến