Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang
Chào bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang!
Diễn Đàn là nơi giao lưu kết bạn, sưu tầm, lưu trữ, học hỏi và chia sẻ kiến thức.
Để cùng nhau tiến bộ trên con đường hướng thiện.
Chúc bạn sức khỏe và có nhiều thành công mới trong cuộc sống!

Om mani pad me hum
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang

Mỗi người đều nhận được hai thứ giáo dục: một thứ do người khác truyền cho; một thứ, quan trọng hơn nhiều, do mình tự tạo lấy.
 
Trang ChínhTrang Chính    CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Chào mừng các bạn đã ghé thăm Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang! Chúc các bạn sức khỏe và thành đạt! Tri Âm Quán_Thị Trấn Chũ_Lục Ngạn_Bắc Giang.

Share | 
 

 Nghi Thức Cầu Siêu

Go down 
Tác giảThông điệp
Quốc Cường
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 1043
Reputation : 15
Join date : 27/07/2013
Đến từ : Tri Âm Quán/Thị Trấn Chũ

Bài gửiTiêu đề: Nghi Thức Cầu Siêu   Fri Oct 11, 2013 10:46 pm

Nghi Thức Cầu Siêu


TỊNH KHẨU NGHIỆP CHÂN-NGÔN
Ôm ram sô ha. (21 lần)
TỊNH TAM NGHIỆP CHÂN-NGÔN
úm sa phạ, bà phạ, thuật đà sa phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)
ÁN THỔ-ĐỊA CHÂN-NGÔN
Nam-mô tam mãn, đa một đà nẫm, án, độ rô, độ rô địa vĩ, ta bà ha. (3 lần)
NGUYỆN HƯƠNG
Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương
phảng phất khắp mười phương Cúng dường ngôi tam bảo
thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành
cùng pháp giới chúng sanh cầu phật từ gia hộ
tâm bồ đề kiên cố xa bể khổ nguồn mê
chóng quay về bờ giác
TÁN PHẬT
Đấng Pháp Vương Vô Thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loài
Quy y trọn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận
 
 
BẠCH PHẬT
Nay có đệ tử (hương linh) tên là……pháp danh…tạ thế ngày…chúng con một dạ chí thành ngưỡng cầu Tam Bảo từ bi gia cho hương linh…phát tâm Bồ đề rộng lớn ,dứt sạch nghiệp chướng sâu dày xin về thế giới an lành Tận độ chúng sanh đồng thành Phật đạo .
QUÁN TƯỞNG
Phật, chúng-sanh, tánh thường rỗng lặng.
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y
 
 
 
ĐẢNH LỄ
1, Chí tâm đảnh lễ nam mô tận hư không  biến pháp giới quá hiện vị lai chư Phật tôn pháp  hiền thánh tăng thường trụ Tam bảo
2, Chí tâm đảnh lễ nam mô ta bà giáo ch ủ đại từ đại bi bổn sư Thích Ca mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Linh Sơn Hội thượng Phật Bồ Tát
3, Chí Tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát,Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát
Đại Bi Chú
Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ tát (3lần)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại-bi tâm đà-la-ni.
Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.
Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất
bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.
Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.
(Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha.) (3-lần)
Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn
Ly bà ly bà đế,cầu ha cầu ha đế,dà ra ni đế ,ni ha ra đế,tỳ lê nể đế ,ma ha dà đế,chơn lăng càng đế,ta bà ha .(3 ln)
Đại từ đại Bi thương chúng sanh , đại hỷ đại xả của muôn loài ,tướng chói sáng tự trang nghiêm , đệ tử chí tâm quy mạng lễ
Nam mô Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải Vô thượng sỹ , điều ngự trượng phu ,thiên nhơn sư Phật Thế Tôn
Nam Mô Đa Bảo Như Lai
Nam Mô Bảo Thắng Như Lai
Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai
Nam Mô QUẢNG Bát Thân Như Lai
Nam Mô La Bố Uý Như Lai
Nam Mô Cam Lồ Vương Như Lai
Nam Mô A Di Đà Như Lai
Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo (3 lần)
Hương linh quy y Phật
Hương linh quy y pháp
Hương linh quy y Tăng
Hương linh quy y Phật đấng phước trí vẹn toàn
hương linh quy y Pháp đạo thoát ly tham dục
Hương linh quy y Tăng bậc tu hành cao tột
Hương linh quy y Phật nguyện đời đời kiếp kiếp ,không quy y thiên thần ,quỷ vật
Hương linh quy y Pháp nguyện đời đời kiếp kiếp ,không quy y ngoại đạo tà giáo
Hương linh quy y Tăng nguyện đời đời kiếp kiếp,không quy y tồn vũ, Ác đảng
Hương linh đã quy y Phật
Hương linh đã quy y Pháp
Hương linh đã quy y Tăng
Hương linh đã tạo các vọng nghiệp đều do vô thỉ tham ,sân,si từ thân miệng ý phát sanh ra ,hương linh thảy đều xin sám hối  000
Nguyện tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai chư Phật ,tôn Pháp hiền Thánh Tăng ,Tam Bảo tiếp độ hương linh vãng sanh Cực Lạc Quốc 000
Nguyện ta bà Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật
Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát ,tiếp độ hương linh vãng sanh cực lạc quốc
Nguyện Tây Phương Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát,Đại Thế Chí Bồ Tát , Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát ,tiếp độ hương linh vãng sanh Cực Lạc Quốc 000
Quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương tây thế giới an lành ,con nay xin phát nguyện vãng sanh cúi xin Đức Từ Bi tiếp độ  0
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật (3 tràng)
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (21 lần)
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát (21 lần)
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (21 lần)
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (21 lần)
 
Ba đời mười phương Phật -A Di Đà Phật -Nhất chín phẩm độ chúng sanh -oai đức không cùng tột -,con nay vì hương linh -sám hối ba nghiệp tội ,-tạo được bao phước thiện ,chí tâm nguyện hồi hướng-nguyện cùng người niệm Phật-vãng sanh nước cực lạc-thấy Phật ngộ Pháp Tánh-phát tâm Đại Bồ Đề-đoạn vô biên phiền não-tu vô lượng Pháp môn-để nguyện độ chúng sanh-đều trọn thành Phật Đạo  000
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba la mật đa thời ,chiếu kiến ngũ uẩn giai không ,độ nhất thiết khổ ách .
Xá Lợi Tử !Sắc bất dị không ,không bất dị sắc ,sắc tức thị không ,không tức thị sắc ,thọ tưởng hành thức ,diệt phục như thị .
Xá Lợi Tử !Thị chư pháp không tướng, bất sanh ,bất diệt, bất cấu ,bất tịnh ,bất tăng ,bất giảm .Thị cố không trung vô sắc ,vô thọ ,tưởng ,hành ,thức,vô nhãn ,nghĩ ,tĩ,thiệt ,thân ,ý ,vô sắc ,thinh ,hương , vị ,xúc ,pháp ;vô nhãn giới,nãi chí vô ý thức giới ,vô vô minh diệt ,vô vô minh tận ,nãi chí vô lão tử ,diệc vô lão tử tận ;vô khổ ,tập diệt ,đạo ;vô trí diệc vô đắt .Dĩ vô sở ,đắc cố bồ đề tát đoả ,y Bát Nhã ba la mật đa cố ,tâm vô quái ngại ,vô quái ngại cố , vô hữu khủng bố viễn ly,điên đảo mộng tưởng ,cứu cánh Niết Bàn ,Tam thế ,chư Phật ,y Bát nhã ba la mật đa cố ,đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề .Cố tri Bát nhã ba la mật đa ,thị đại thần chú ,thị đại minh chú,thị vô thượng chú ,thị vô đẳng đẳng chú ,năng trừ nhất thiết khổ ,chơn thiệt bất hư . Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú,

 
tức thuyết chú viết :”Yết đế ,yết đế ,ba la yết đế ,ba la tăng yết đế,bồ đề tát bà ha ” .3 lần
Vãng Sanh Thần Chú
Nam-mô a di đa bà dạ
Ða tha dà đa dạ
Ða địa dạ tha.
A di rị đô bà tỳ
A di rị đa tất đam bà tỳ
A di rị đa tì ca lan đế
A di rị đa, tì ca lan đa
Dà di nị dà dà na
Chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3-7-21lần)

 
 
 
Tam Quy Y
Tự quy y Phật xin nguyện chúng sanh,thể  theo đạo cả ,phát lòng vô thượng  .(1lạy)
Tự quy y Pháp : xin nguyện chúng sanh ,thâú rõ kinh tạng ,trí huệ như biển .(1lạy).
Tự quy y Tăng :xin nguyện chúng sanh ,thống lý đại chúng,nhứt thiết vô ngại . (1lạy).

Nguyện sanh Cực Lạc Cảnh Phương Tây
Chín Phẩm Hoa Sen là cha mẹ
Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh
Bồ Tát bất thối là bạn lữ
 
 
KỆ HỘ PHÁP:Trời A-Tu-La, Dạ-Xoa thảy
  Ai đến nghe pháp nên chí tâm
  Ủng-hộ Phật-Pháp cho thường còn
  Mọi người siêng tu lời Phật dạy
  Bao nhiêu thính-giả đến chỗ nầy
  Hoặc ở cõi đất hoặc trên không
  Nương theo chánh-pháp ngày đêm tu
  Xót thương người đời luôn cứu-hộ
  Cầu cho Thế-giới thường an-ổn  
  Pháp-trí vô biên lợi quần-sanh
  Tất cả tội nghiệp đều tiêu trừ
  Dứt hẳn quả khổ vào viên-tịch
  Thường dùng giới-hương thoa vóc sáng
 Luôn gìn định-phục mặc che thân
 Hoa mầu trí-giác khắp trang nghiêm
 Khắp xứ, khắp nơi thường an-lạc.
Nam-mô Tồi Tà Phụ Chánh Hộ-Pháp Chư Tôn Bồ-Tát Ma-ha-tát. (3 lần)

KỆ ĐỊA-TẠNG: Từ bi quảng đại diệu khó lường,
 Cứu khổ đường mê Địa-Tạng-Vương,
 Tích trượng rung thời khai Địa-Ngục,
 Thần-châu trổ chiếu hết đau thương,
 Bi-quang cứu-tế U-Minh Giới,
 Pháp lực dương buồm Bát-Nhã thuyền,
 Tiếp dẫn tinh thần cao đuốc tuệ,
 Đường đường khắp phóng ngọc hào quang. Nam-Mô Đại Hoằng Thệ Nguyện Địa Ngục chưa không thề chẳng thành Phật, chúng-sanh độ tận, mới chứng Bồ-Đề, Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ Bổn Tôn Địa-Tạng Vương Bồ-Tát. (3 lần)

 
KonChog TharPa

_________________________________
Về Đầu Trang Go down
http://triamquan.forumvi.com
 
Nghi Thức Cầu Siêu
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tri Âm Quán - Lục Ngạn - Bắc Giang :: Kiến Thức Tổng Hợp :: Nghi Lễ Phật Giáo-
Chuyển đến